Naar inhoud
Gemeente Mol

Mag je als vrijwilliger een kostenvergoeding ontvangen?

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar de wet laat wel toe dat je als vrijwilliger een kostenvergoeding ontvangt. Deze vergoeding is een terugbetaling van je kosten en dus geen loon. Je moet hierop geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen betalen. Ook wie een uitkering geniet, mag deze kostenvergoeding ontvangen. Uiteraard is het wel belangrijk dat je je aan de wet houdt zodat je zeker niet in de problemen komt.

Organisaties zijn niet verplicht om hun vrijwilligers een kostenvergoeding te geven. Als jouw organisatie er voor kiest om dit wel te doen, moet ze jou duidelijk laten weten dat er een kostenvergoeding is en welk soort kostenvergoeding zij aanbieden. Er zijn verschillende soorten kostenvergoedingen. Indien de organisatie voor een kostenvergoeding kiest, is ze verplicht om voor elke vrijwilliger één systeem te kiezen en om dit gedurende één jaar te hanteren.

Systemen om kosten van vrijwilligers te vergoeden:

  • Een forfaitaire kostenvergoeding is een vast bedrag dat je als vrijwilliger ontvangt voor de kosten die je maakt in het kader van je vrijwilligerswerk. Je hoeft hiervoor geen bewijs van je kosten af te geven. Het bedrag kan verschillen per activiteit. Er geldt een maximumbedrag: als vrijwilliger mag je nooit meer ontvangen dan dit bedrag. Wanneer je bij verschillende organisaties tegelijk aan de slag bent, is het jouw verantwoordelijkheid om er over te waken dat je dit maximumbedrag niet overschrijdt. Op www.vlaanderenvrijwilligt.be vind je de precieze en geactualiseerde bedragen terug.

Deze vergoeding kan eventueel aangevuld worden met een beperkte kilometervergoeding tot 2.000 km, behalve voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben.

  • Een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding geeft de mogelijkheid om bepaalde groepen van vrijwilligers een hoger bedrag aan kostenvergoeding te geven op jaarbasis. Het gaat over vrijwilligers in de sportsector, de vrijwillige dag- en nachtoppas bij hulpbehoevende personen en vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Er geldt een maximumbedrag: als vrijwilliger mag je nooit meer ontvangen dan dit bedrag. Wanneer je bij verschillende organisaties tegelijk aan de slag bent, is het jouw verantwoordelijkheid om er over te waken dat je dit maximumbedrag niet overschrijdt. Op www.vlaanderenvrijwilligt.be vind je de precieze en geactualiseerde bedragen terug.

Deze vergoeding kan eventueel aangevuld worden met een beperkte kilometervergoeding tot 2.000 km, behalve voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben.

De uitkeringsgerechtigde vrijwilliger die een vervangingsinkomen geniet mag geen gebruik maken van de uitzonderingsregeling.

  • Een reële kostenvergoeding is een variabel bedrag dat je als vrijwilliger ontvangt voor de werkelijk gemaakte kosten. Denk maar aan een kilometervergoeding, rekeningen die je voorgeschoten hebt, kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer,... Om je kosten terugbetaald te krijgen, geef je een bewijs af bij je organisatie. Deze kostenvergoeding is onbegrensd maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard. Voor kilometervergoedingen (fiets of wagen) gelden maximumbedragen die jaarlijks worden geïndexeerd. Voor de precieze en geactualiseerde bedragen kan je terecht op www.vlaanderenvrijwilligt.be.
  • Een vergoeding in natura mag enkel occasioneel gegeven worden. Enkele voorbeelden zijn een boekenbon, een geschenkenmand, een geschenkencheque,…

Als vrijwilliger moet je er zelf over waken dat je je aan de wet houdt:

  • Je mag de verschillende manieren van vergoeden niet zomaar door elkaar gebruiken, ook niet als je bij verschillende organisaties tegelijk vrijwilligt. Ofwel krijg je als vrijwilliger een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Er is één uitzondering op deze regel: een organisatie kan er voor kiezen om bovenop de forfaitaire kostenvergoeding tóch reële vervoersonkosten terug te betalen. Dit kan enkel wanneer deze niet meer dan 2.000 km per jaar bedragen.
  • Je moet er op letten dat je het maximumbedrag niet overschrijdt. Zéker wie bij verschillende organisaties tegelijk vrijwilligt, moet dit in het oog houden. Elke organisatie weet tenslotte alleen wat zij zelf vergoedt en heeft geen zicht op wat jij eventueel ergens anders ook als vrijwilliger ontvangt.

Meer info