Naar inhoud
Gemeente Mol

Inschrijvingen

Wanneer?

Voor schooljaar 2022-2023: inschrijvingen vanaf 7 maart na afspraak. Tot de school / het type volzet is.

Meebrengen

  • De identiteitskaart van het kind (of uittreksel uit de geboorteakte of trouwboekje van de ouders of bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of reispas voor vreemden)
  • ISI+-kaart
  • Verslag afgeleverd door een daartoe bevoegd CLB: In Saigo kunnen enkel kinderen met een attest type basisaanbod of een attest type 2 aanvaard worden.

Instapdagen

Maandag 4 juli 2022.

Open klasdag

Dinsdag 30 augustus 2022 van 18 tot 19 uur.