Naar inhoud
Gemeente Mol

Inschrijvingen

Wanneer?

Voor schooljaar 2021-2022: inschrijvingen vanaf 1 maart na afspraak.

Tijdens de zomervakantie:

  • Steeds op afspraak
  • Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juli van 9 tot 12 uur
  • Van woensdag 18 augustus tot en met maandag 30 augustus van 9 tot 12 uur. (zaterdagen en zondagen niet), dinsdagen enkel van 18 tot 20 uur

Meebrengen

  • De identiteitskaart van het kind (of uittreksel uit de geboorteakte of trouwboekje van de ouders of bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of reispas voor vreemden)
  • ISI+-kaart
  • Verslag afgeleverd door een daartoe bevoegd CLB In Saigo kunnen enkel kinderen met een attest type basisaanbod aanvaard worden.

Instapdagen

Donderdag 1 juli en maandag 23 augustus.

Open klasdag

Maandag 30 augustus van 18 tot 19 uur.