Naar inhoud
Gemeente Mol

Begeleiding en vorming vrijwilligers gemeente

Wat?

De verantwoordelijke voor de begeleiding van de vrijwilligers op de dienst (vrijwilligersaanspreekpunt) geeft je een duidelijke taakomschrijving. Wanneer je bijkomende informatie nodig hebt over de dienst of de activiteit kan je bij je vrijwilligersaanspreekpunt terecht. Om als vrijwilliger vertrouwd te raken met de organisatie werken we op enkele diensten met proefperiodes. De organisatie engageert zich ertoe de vrijwilliger tijdens de proefperiode degelijk te begeleiden en te ondersteunen zodat je je activiteit zo goed mogelijk kan uitvoeren. 

De organisatie richt één keer per jaar een algemene vorming in voor de vrijwilligers (de Trefdag). Ook de dienst waar je als vrijwilliger actief bent, organiseert een specifieke vorming. Het volgen van vorming door de vrijwilliger is meestal niet verplicht, maar wel gewenst. In uitzonderlijke gevallen is de vrijwilliger wél verplicht de vorming te volgen. Elke dienst die met vrijwilligers werkt binnen de gemeentelijke diensten organiseert minstens één keer per jaar een vergadering voor haar vrijwilligers. Je aanwezigheid is wenselijk.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, Vrijwilligerscentrale Mol, 0473 123 762, inne.dierckx@gemeentemol.be