Naar inhoud
Gemeente Mol

Visie vrijwilligerswerk binnen lokale overheid

Wat?

De gemeentelijke diensten kiezen er bewust voor om binnen verschillende diensten te werken met vrijwilligers. We zetten vrijwilligers op diverse manieren in. We ervaren vrijwilligers steeds meer als een waardevolle aanvulling op de beroepskrachten waardoor ze een meerwaarde bieden aan de kwaliteit en het aanbod van de dienstverlening. 

Daar waar de beroepskrachten garant staan voor de basisdienstverlening, zorgen vrijwilligers voor de kers op de taart. Daarnaast rekenen we op heel wat vrijwilligers die projecten zelfstandig uitvoeren. Ze zijn onmisbaar voor het slagen van een project. Iemand is vrijwilliger als hij of zij zich uit eigen beweging inzet voor een zinvolle activiteit binnen de gemeentelijke diensten. Omdat we als organisatie op vele terreinen actief zijn, werken we samen met een verscheidenheid aan vrijwilligers. We bieden de vrijwilligers graag kansen, rekening houdend met de draagkracht van elke dienst. 

Altijd zoeken we naar vrijwilligerswerk waarbij de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien en zijn of haar talenten kan inzetten. We bieden de vrijwilliger een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd, waarbij zowel lange als korte engagementen en verschillende verantwoordelijkheden mogelijk zijn. 

Vrijwilligerswerk is vrije tijd die niet vrijblijvend is. We verwachten dat de vrijwilliger de afgesproken engagementen opneemt. Een goede verstandhouding, duidelijke afspraken en overleg tussen de organisatie en de vrijwilliger zijn essentieel voor een vlotte samenwerking. We bieden een goede begeleiding en voldoende informatie. De vrijwilligers kunnen hiervoor rekenen op een vrijwilligersaanspreekpunt op elke dienst. We waken erover dat het vrijwilligerswerk verloopt in een aangename sfeer waarin plaats is voor dynamiek, eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar. We beschouwen de vrijwilliger dan ook als een waardige ambassadeur van de organisatie. Daarvoor zijn we iedere vrijwilliger erkentelijk. Tijd nemen voor en het waarderen van de vrijwilliger is hieraan onlosmakelijk verbonden.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, Vrijwilligerscentrale Mol, 0473 123 762, inne.dierckx@gemeentemol.be