Naar inhoud
Gemeente Mol

Opnames

In ons woonzorgcentrum staan jouw wensen en noden op de eerste plaats. Daarom is een verkennend gesprek met onze opnameverantwoordelijke een eerste stap wanneer je interesse hebt om naar Ten Hove te verhuizen.

Tijdens dit gesprek kijken we waar je nood aan hebt om op een comfortabele manier te leven. Blijkt het woonzorgcentrum de beste oplossing, dan bepalen we samen welke zorg je nodig hebt en maken we een uitgebreid dossier op. 

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je moet zwaar zorgbehoevend zijn.
  • Je moet inwoner zijn van onze gemeente.

Jouw zorgdossier

Wanneer uit het verkennend gesprek blijkt dat je inderdaad zwaar zorgbehoevend bent en een opname in ons woonzorgcentrum zinvol is, komt onze opnameverantwoordelijk langs bij je thuis. Tijdens dit huisbezoek maakt ze een dossier op. Dit bestaat uit:

  • KATZ-schaal
  • Een overzicht van de thuishulp waarop je beroep doet
  • Een informatiefiche met je medische gegevens

Het opnamecomité

De opnameverantwoordelijke legt je dossier voor aan het opnamecomité. Dit comité bepaalt op welke afdeling je kan wonen en welke plaats je krijgt op de wachtlijst. Je ontvangt een beslissingsbrief.

Wie zit er in het opnamecomité?

De opnameverantwoordelijke, de adviserend geneesheer, een ergotherapeut en het hoofd zorg zetelen in het opnamecomité.

De wachtlijst

De mate waarin je zorgbehoevend bent, bepaalt je plaats op de wachtlijst. De opnameverantwoordelijke probeert in te schatten hoe lang het duurt voordat je effectief een plaats toegewezen krijgt. Als je die wachttijd niet meer kan overbruggen in je thuissituatie, bekijken we samen met jou andere oplossingen. Een opname in een ander woonzorgcentrum of bijkomende hulp aan huis behoren tot de mogelijkheden. 

Welke afdeling krijg je toegewezen?

Elke afdeling heeft zijn eigen klemtoon op vlak van zorg. Op die manier kunnen we ons personeel specifiek opleiden. Uiteraard bieden we de partner en familie de nodige ondersteuning om samen de juiste zorg te geven, op basis van jouw wensen. 

Beslissingsbrief

Nadat het opnamecomité beslissingen nam over je dossier, ontvang je een beslissingsbrief met alle informatie.

Meer info