Naar inhoud
Gemeente Mol

Kleiduifschieten

Wat?

Voor het organiseren van kleiduifschieten moet er een toelating gevraagd voor eenmalige schietstand.

Voor wie?

Elke vereniging die kleiduifschieten wil organiseren.

Voorwaarden?

Volgens schietstandenbesluit moet er een toelating voor een eenmalige schietstand aangevraagd worden bij de gouverneur. Daarnaast is een schietstand opgenomen in de Vlaremwetgeving. Hiervoor moet een milieuvergunning klasse 2 worden aangevraagd.

Hoe aanvragen?

Brief te richten aan FOD Binnenlandse Zaken, dienst wapens, J. Van Rijswijcklaan 28 te 2018 Antwerpen met vermelden van:

  • naam en adres van de aanvrager
  • uittreksel strafregister
  • liggingsplan en indelingsplan van de schietstand
  • ingevuld aanvraagformulier

Aanvraag milieuvergunning klasse II: aanvraagformulier klasse II

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1.1 Aanvraag toelating Gouverneur

Organisator

Aanvraag naar FDG Dienst Wapen

3 maanden

1.2. Verklaring

FOD BiZa

Advies burgemeester

2.1 Milieuvergunning

Organisator

Aanvraag milieuvergunning

3 maanden

Reglement

  • KB van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de schietstanden. 
  • Artikel 20 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
  • Vlarem II - rubriek 5.32.8.

Meer info

Dienst

Telefoon

e-mail

FDG Dienst Wapens

J. Van Rijswijcklaan 28, 2018 Antwerpen

03 240 64 50

Milieudienst

014 33 07 38

milieudienst@gemeentemol.be