Naar inhoud
Gemeente Mol

Afdelingen

We huisvesten onze bewoners op de afdeling op basis van hun fysieke, psychische of sociale zorgbehoefte. Als de zorgbehoefte wijzigt, kunnen bewoners op een andere afdeling wonen. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en afdelingsassistenten maar ook met je familie en huisarts.

1. De rode avondgloed, gelijkvloers

Voor bewoners met een lichte tot matige dementieproblematiek, de nadruk ligt op:

  • onderhouden van communicatie
  • stimuleren van zelfredzaamheid
  • zelfstandig uitvoeren van taken uit het dagelijkse leven

Rechtstreeks nummer: 014 33 16 30.

2. De groene oase, eerste verdieping

Voor bewoners met verschillende ouderdoms- of fysieke problemen zoals MS, verlamming, Parkinson,… Nadruk ligt op herstel en behoud van de aanwezige functies.

Rechtstreeks nummer: 014 33 16 40.

3. De blauwe wolk, tweede verdieping

De blauwe wolk huisvest bewoners met ouderdomsproblemen en/of bewoners met een psycho-sociale problematiek zoals chronische depressie. De nadruk ligt op gedrag en de individuele noden.

Rechtstreeks nummer: 014 33 16 50.

4. De gele zonnestraal, derde verdieping

Bewoners waarbij het dementieproces al verder gevorderd is, wonen op de gele zonnestraal. Comfort aanbieden in een rustige en geborgen omgeving staat hier centraal. 

Rechtstreeks nummer: 014 33 16 60.