Naar inhoud
Gemeente Mol

Kort schooltoezicht

Wat?

Ouders die zeer kort opvang nodig hebben, kunnen hun kinderen op gerichte momenten online inschrijven voor ‘kort schooltoezicht’. Deze mogelijkheid geldt alleen voor scholen waar er in de kinderclub een structureel tekort aan opvangcapaciteit heerst én op specifieke momenten in de week.

De begin- en einduren worden per school vastgelegd, afhankelijk van het capaciteitstekort in de kinderclub. Voorschools start het kort schooltoezicht om 8 uur, naschools wordt het einde per school vastgelegd. Dit ligt uiterlijk op 17 uur.

In welke scholen en op welke dagen er voor- en of naschools schooltoezicht wordt georganiseerd, hangt volledig af van de piekmomenten in de bijhorende kinderclub. Deze variëren, zo blijkt uit de cijfers, doorheen het schooljaar. Daarom wordt het ‘kort schooltoezicht’ van schoolvakantie tot schoolvakantie vastgelegd.

Alle scholen stappen mee in het systeem. Dit betekent niet dat er meteen overal kort schooltoezicht komt. Als er geen capaciteitsprobleem in de kinderclub bestaat, hoeft het schooltoezicht niet.

Tijdens dit schooltoezicht zijn vrijwillige leerkrachten of externe vrijwilligers binnen de schoolmuren verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen.

Voor wie?

We hopen dat ouders die slechts korte tijd opvang nodig hebben op de piekdagen bewust kiezen voor het ‘kort schooltoezicht’. Hierdoor maken ze ruimte vrij voor de kinderen die langer dan een half uur voorschoolse of meer dan een uur naschoolse opvang nodig hebben.

Standaard geldt er voor het korte schooltoezicht een capaciteit van twintig kinderen per school.

Voorwaarden?

Alleen de ouders met kinderen die zijn ingeschreven zijn bij de dienst buitenschoolse kinderopvang en over gebruikersnaam en paswoord voor het online reservatieprogramma beschikken, kunnen reserveren voor het kort schooltoezicht.

Ook voor het korte schooltoezicht geldt dat je vooraf verplicht bent om te reserveren via de reservatiesoftware.

Hoe aanvragen?

In- en uitschrijven kan zeer flexibel via het online reservatieprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en voor het naschoolse opvangmoment zelfs nog tot 14 uur op de dag zelf.

Voor het schooltoezicht geldt geen reservatieperiode. Je kan vanaf drie zaterdagen voor het einde van een schoolvakantie tot aan de volgende schoolvakantie alle nodige opvangmomenten boeken. Annuleren is uiteraard ook mogelijk.

Kostprijs?

Het gemeentebestuur voorziet voor de scholen een vergoeding om het toezicht te organiseren.

De ouders betalen via het maandelijkse factuur van de kinderopvang 1 euro per ingeschreven moment schooltoezicht.

Afhandeling?

Je ziet meteen in de software of jouw kind ingeschreven is voor het kort schooltoezicht.

Meer info