Naar inhoud
Gemeente Mol

Belastingen, bezwaarschriftprocedure

Wat? 

Als je niet akkoord bent met een aanslagbiljet dat je ontvangen hebt, kan je altijd bezwaar indienen.

Voor wie?

Iedereen die een aanslag in de bus krijgt.

Hoe aanvragen?

Een bezwaar kan schriftelijk ingediend worden tot 3 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet. Je richt je schrijven aan: Gemeentebestuur Mol, college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Je vermeldt steeds je naam en adres, het fichenummer en het kohierartikel, het dienstjaar en het bedrag van het aanslagbiljet, de motivering van je bezwaar, de datum van schrijven en je handtekening. In bijlage kan je de nodige bewijsstukken toevoegen.

Afhandeling?

Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van je bezwaar en de verdere afhandeling ervan. Vanaf de ontvangst van je bezwaar heeft de gemeente 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Wil je je bezwaar ook mondeling komen toelichten in een hoorzitting, dan moet je dit expliciet vermelden in je bezwaarschrift. Hou er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift je niet vrijstelt van het betalen van de belasting. Als je bezwaar aanvaard wordt zal het bedrag van de belasting teruggestort worden.