Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolvisie

“In een gezellige omgeving met veel speelruimte voelen kinderen zich goed in hun vel waardoor er ruimte is om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.”

Ieder kind is welkom

Het is belangrijk dat elk kind zich “thuis” voelt in onze school. Het kind moet zichzelf kunnen zijn en kansen krijgen om te ontdekken wie het is en wat het kan. Het welbevinden primeert!

Thematisch en ervaringsgericht werken

Vaak werken we thematisch en plaatsen het ganse lesgebeuren dan in het teken van dat onderwerp. Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen: hun belevenissen, ervaringen, emoties en verhalen. Toch blijft de inbreng en persoonlijkheid van de leerkracht een grote rol spelen.

Iedereen heeft een talent

We zorgen voor een rijke leeromgeving en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke capaciteiten te ontwikkelen.

Leren kiezen

Dit gaat van vrije keuze bij de allerkleinsten naar gericht kiezen van hoeken binnen een bepaalde tijdspanne. Een goede werkhouding en leermotivatie staan hierbij centraal!

Leren van elkaar

In onze school werken kinderen van 2 leeftijden met elkaar samen in de klas. Alle kinderen beginnen in hun groep eerst als jongste, daarna schuiven ze op naar de oudsten van de groep. Voor uitleg kunnen kinderen niet alleen terecht bij de juffen maar is er vaak ook een oudere klasgenoot. Zo leren de oudsten zorg dragen voor de kleineren en groeit er een band tussen alle kinderen op school.

Regelmatig organiseren we ook klasoverschrijdende ateliers waarbij de kinderen zich creatief kunnen uitleven.

Op het einde van elke week vindt een forum plaats en tonen we aan elkaar waarmee we bezig zijn. We evalueren samen hoe alles is verlopen op school, we vieren samen de verjaardagen, … en zetten de talenten van de kinderen in de kijker.

Samen-school-maken

We willen de ouders zo dicht mogelijk bij het leerproces van hun kinderen betrekken. Dit doen we via talenten-oudercontacten, ouderparticipatie tijdens projecten en/of ateliers, oudercomité, …

Ook met partners uit de omgeving wordt regelmatig samengewerkt.

Zorgzaam zijn voor elkaar

We dragen zorg voor onze kleuters en afhankelijk van hun noden krijgen ze extra ondersteuning/uitdaging.

De kleuters worden ook aangemoedigd om zorg te dragen voor elkaar, voor de materialen en voor de natuur.

“Met al deze bagage op zak kan, wil en durft het kind op een kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen. Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar kan daar op een gezonde manier mee overweg. Verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, terecht verdiende pluimen op de hoed steken,… je kind wordt bevestigd in zijn zijn en voelt zich thuis in de wereld.”

Samen bouwen we aan een prachtige IK !