Naar inhoud
Gemeente Mol

Administratieve prestaties, retributie

Wat? 

Het gemeentebestuur vraagt een vergoeding bij het leveren van een aantal administratieve prestaties waar natuurlijke en/of rechtspersonen om kunnen vragen. Onder administratieve prestaties wordt verstaan:

  1. Het afleveren van personenlijsten uit het bevolkings- en/of het vreemdelingenregister.
  2. Het afleveren van planafdrukken, stedenbouwkundige uittreksels over ruimtelijke ordening en stedenbouw
  3. Het maken van fotokopieën door de gemeentediensten op vraag van een inwoner.
  4. Het invullen van een aanvraag voor vastgoedinformatie.
  5. Het aangetekend verzenden van dossiers door de gemeentediensten voor derden.
  6. Het opstarten van een administratieve procedure voor de raadpleging van de bevolkingsregisters voor opzoekingen van genealogische, historische of wetenschappelijke aard.
  7. Het maken van pasfoto's voor rijbewijzen, identiteitskaarten,... .

Voor wie?

Iedereen die het gemeentebestuur om één van deze prestaties vraagt.

Kostprijs?

De verschillende tarieven worden opgesomd in het reglement.

Afhandeling?

De verschillende gemeentediensten zullen de retributie aanrekenen wanneer je hen om één van deze prestaties verzoekt.