Naar inhoud
Gemeente Mol

Mobiliteitscoördinator

Stel een mobiliteitsverantwoordelijke aan die zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement mobiliteit in het oog houdt.

Voordelen

Jouw voordelen

 • Je kunt je focussen op wat er op het evenemententerrein gebeurt terwijl het mobiliteitsgebeuren niet uit het oog verloren wordt.
 • Je optimaliseert de bereikbaarheid van jouw evenement en je beperkt de hinder voor omwonenden.
 • Interne en externe partners hebben een aanspreekpunt, informatie wordt gecentraliseerd.

Praktisch

(Deze maatregel is minder geschikt voor evenementen op wijk en lokaal niveau.)

Stap 1. Vóór het evenement

 • Schakel een mobiliteitscoördinator in van zodra je met de voorbereidingen van jouw evenement start.
 • Stuur waar nodig de totaalplanning bij met oog op een betere mobiliteit.
 • De mobiliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van het mobiliteitsplan en is contactpersoon voor alle mobiliteitspartners (parkings, De Lijn, NMBS, politie).

Stap 2. Tijdens het evenement
Geef de mobiliteitscoördinator geen andere verantwoordelijkheden (bv. op de evenementensite zelf). Tijdens het evenement zal de mobiliteitscoördinator:

 • de mobiliteit rond het evenement op de voet volgen.
 • erover waken dat de genomen mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd worden zoals beschreven in het mobiliteitsplan en zoals afgesproken tijdens de voorbereidingen.
 • aanspreekpunt zijn voor alle mobiliteitspartners tijdens het evenement.
 • het mobiliteitsplan evalueren en bijsturen waar nodig. 
 • de signalisatie aanpassen in functie van de verkeerssituatie.
 • informatie inwinnen en ontvangen van de medewerkers op het terrein.
 • medewerkers op het terrein informeren over genomen maatregelen en bijsturingen.