Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanplakborden, belasting

Wat?

Het gemeentebestuur heft een belasting op alle reclameborden die voor publiciteitsdoeleinden op een zichtbare plaats gezet worden.

Voor wie?

De belasting moet betaald worden door diegene (persoon of bedrijf) die het recht heeft om gebruik te maken van het aanplakbord. Als de gebruiker niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de grond, muur of omheining waarop de reclame is aangebracht.

Voorwaarden?

De voorwaarden voor vrijstelling van de belasting worden opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

Het bedrag van de belasting vind je in het reglement.

Afhandeling?

Elke belastingplichtige krijgt jaarlijks een aangifteformulier opgestuurd. De aangifte moet worden ingevuld op basis van de situatie op 1 januari van het dienstjaar en moeten ingediend worden binnen de termijn die op het formulier vermeld staat. Borden die in de loop van het jaar geplaatst worden, moeten binnen de 14 dagen na plaatsing aangegeven worden.