Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanrekening van kosten van aanmaningen en inning alsmede verwijlintresten voor niet fiscale vorderingen, retributie

Wat?

Met deze retributie wil het gemeentebestuur de kosten verbonden aan het verzenden van aanmaningen, laatste berichten en aangetekende zendingen terugvorderen van diegenen die laattijdig hun rekeningen betalen. Naast het terugvorderen van de kosten heeft het gemeentebestuur ook de mogelijkheid om verwijlinteresten aan te rekenen.

Voor wie?

Iedereen die de aan de gemeente verschuldigde sommen (retributies, huurgelden,…) laattijdig betaalt.

Kostprijs?

  • Aangetekende zending: 20 euro
  • Verwijlinteresten: wettige bedragen

Afhandeling?

De retributie wordt bij de verschuldigde som geteld.