Naar inhoud
Gemeente Mol

Solidariteit op school

Wat?

Uit zelfanalyses die de Molse secundaire scholen hebben ingevuld, blijkt dat zij vaak in contact komen met armoede. De dienst samenlevingsopbouw heeft een samenwerking opgestart met vzw Schulden op School om hier aan tegemoet te komen. Er is een traject aangegaan van 2010 tot 2014 waarin scholen worden versterkt tegen de stijgende armoedeproblematiek. Binnen dit project is er ruimte om de samenwerking te versterken, om te gaan met onbetaalde schoolrekeningen en leerkrachten te sensibiliseren rond kansarmoede.

Voor wie?

Scholen uit Mol.