Naar inhoud
Gemeente Mol

School- en studietoelagen

Wat?

Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen recht op een school- en studietoelage. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs draaglijk te maken. Een aanvraag kan je doen van 1 augustus tot 1 juni van het lopende schooljaar.

Voor wie?

Ouders met schoolgaande kinderen (kleuter- lager, secundair of hoger onderwijs).

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn opgesplitst per onderwijsniveau. Sommige voorwaarden zijn voor alle onderwijsniveaus gelijk. Je vindt alle voorwaarden op www.studietoelagen.be of via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Ook in de brochures van de Vlaamse overheid, het secretariaat van de school, of de diensten studentenvoorziening van universiteit of hogeschool vind je meer informatie.

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraagformulieren verkrijgen via de Vlaamse infolijn (1700), de onderwijsinstelling of via de website.

Als je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, kan je je aanvraag ook online indienen via www.studietoelagen.be.

Voor aanvragen van school en studietoelagen kan je terecht bij de school, bij dienst onderwijs van onze gemeente, bij je maatschappelijk werker, bij de inloopmomenten van digidak, bij de dienst seniorenplus of op de website www.studietoelagen.be.

Wanneer aanvragen?

Een aanvraag voor een school- of studietoelage kan je doen van 1 augustus tot en met 1 juni van het lopende schooljaar.

Hulp nodig?

Bij volgende instanties kan je terecht voor hulp bij het invullen van de aanvraag:

Wat meebregen

  • Je elektronische identiteitskaart (eID)
  • Het nummer van je bankrekening
  • Rekeninguittreksel van je bank als je alimentatiegeld ontvangt
  • Kopie van je attest om je inkomsten te bewijzen of bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering
  • Huurcontract van het studentenkot of studentenkamer