Naar inhoud
Gemeente Mol

Kleuterparticipatie

Wat?

Er wordt nagegaan of er kleuters zijn die nog niet naar school gaan. Meestal gaat het om een zeer beperkt aantal kleuters waardoor er geen specifieke acties opgezet werden. De betrokken kleuters worden doorgegeven aan de dienst Algemeen maatschappelijk werk. Hiervoor werken de scholen samen met het OCMW en met de CLB’s.

Verder worden de ouders van 2.5-jarigen aangeschreven door de gemeente naar aanleiding van het inschrijvingsdecreet. Zo worden ouders ook aangemoedigd om hun kind tijdig in te schrijven in een school. Binnen Mol hebben alle basisscholen dezelfde voorrangsperiodes en inschrijfperiodes vastgelegd.

Voor wie?

  • Ouders van kleuters
  • Scholen