Naar inhoud
Gemeente Mol

Ontgraving

Wat? 

Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen werd door de nabestaanden.

Voorwaarden?

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk gebeuren bij de dienst begraafplaatsen via het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Kostprijs?

De belasting op de ontgraving bedraagt:

  • 778,90 euro per ontgraving van een gewoon graf
  • 222,60 euro per ontgraving van een urne uit het urnenveld
  • 222,60 euro per ontgraving van een urne uit het columbarium

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Aanvrager

Doet schriftelijke aanvraag tot ontgraving bij de dienst begraafplaatsen.

2.

Dienst begraafplaatsen

Kijkt na of aanvraag volledig is en in aanmerking komt en formuleert advies.

3.

Burgemeester

Beslist in een burgemeesterbesluit over het al dan niet verlenen van een machtiging tot ontgraving.

4.

Dienst begraafplaatsen

Werkt de aanvraag administratief verder af en brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte.

5.

Begrafenisondernemer die werd aangesteld door aanvrager

Maakt praktische afspraken over dag en uur van ontgraving met dienst begraafplaatsen.

6.

Dienst begraafplaatsen

Brengt de gemachtigde ambtenaar en het uitvoerend personeel van de groendienst op de hoogte van ontgraving.

7.

Begrafenisondernemer

Voert ontgraving uit.