Naar inhoud
Gemeente Mol

Kies voor je talent!

Wat?

Dienst samenlevingsopbouw kreeg projectsubsidies van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor het project 'Kies voor je talent!'.

In het Vlaamse onderwijssysteem komen leerlingen en hun ouders op meerdere momenten doorheen hun schoolloopbaan voor keuzes te staan. Men stelt vast dat leerlingen van vreemde origine vaker afwijken van het normaal onderwijstraject. Tevens is er vastgesteld dat zowel ouders als leerlingen van vreemde origine niet altijd op de hoogte zijn van de studiemogelijkheden binnen het secundaire onderwijs.

In dit project richten we ons naar leerlingen die in het vijfde leerjaar zitten. De aandacht gaat in het bijzonder naar allochtone leerlingen en hun ouders die ook hier een cruciale rol gaan spelen naar ouderbetrokkenheid toe.

In samenwerking met de CLB’s werd een methodiek op maat ontwikkeld om een bewuste studiekeuze op basis van talenten te stimuleren. Voor dit project lieten we ons inspireren door de 'Kies raak!'-methode van vzw De Schoolbrug.

Voor wie?

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Meer info

Vrij CLB Kempen
Edmond Van Hoofstraat 8
2400 Mol
014 33 76 20
www.clb-kempen.be

CLB GO!
Smallestraat 11
2400 Mol
014 31 18 19
www.clbgokempen.be