Naar inhoud
Gemeente Mol

Naamplaatje strooiweide

Wat?

Op alle begraafplaatsen staat naast de strooiweide een gedenksteen. Hierop kan, als de nabestaanden dat wensen, een naamplaatje aangebracht worden dat de gegevens van de overledene vermeldt. Op het naamplaatje worden de voornaam, achternaam, geboortejaar en overlijdensjaar gegraveerd.

Hoe aanvragen?

De begrafenisondernemer duidt op zijn aangifteformulier, dat hij binnenbrengt bij de dienst begraafplaatsen, aan of de nabestaanden een naamplaatje wensen of niet.

Kostprijs?

Het naamplaatje wordt gratis voorzien door het gemeentebestuur.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Aanvrager

Geeft opdracht door aan begrafenisondernemer.

2.

Begrafenisondernemer

Geeft aanvraag door aan dienst begraafplaatsen.

3.

Dienst begraafplaatsen

Geeft opdracht aan uitvoerende diensten om naamplaatje aan te maken.

4.

Uitvoerende diensten

Maken naamplaatje en brengen dit aan op de gedenksteen.

 

Reglement

Artikel 16 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.