Naar inhoud
Gemeente Mol

Grafzerk, verwijderen

Wat? 

Het gemeentebestuur biedt nabestaanden de kans om een grafzerk van een overledene kosteloos te laten verwijderen. De bedoeling hiervan is om nabestaanden de kans te geven om oude, vervallen, niet-onderhouden grafzerken te laten verwijderen. 

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, mag de aanvrager alles wat op de grafzerk staat en wat hij wenst bij te houden, verzamelen.  De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Voor wie?

Voor iedereen die een grafzerk wil laten verwijderen.

Voorwaarden?

Een grafzerk mag verwijderd worden wanneer er gedurende één jaar bij het graf in kwestie een bordje wordt geplaatst met de vermelding dat er een aanvraag werd ingediend tot verwijdering van het graf.  Ook aan de ingang van de begraafplaats wordt er een lijst uitgehangen met vermelding van de graven die zullen verwijderd worden.  Nabestaanden die gedurende dat jaar bezwaar indienen tegen de verwijdering van een graf, engageren zich om het graf goed te onderhouden.

Hoe aanvragen?

De nabestaande die een grafzerk wil laten verwijderen vult hiervoor een aanvraagformulier in.

Kostprijs?

Het verwijderen van een grafzerk gebeurt volledig kosteloos door het gemeentebestuur.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

Aanvrager

Vult formulier volledig in en bezorgt dit aan de dienst begraafplaatsen

2

Dienst begraafplaatsen

Kijkt na of de aanvraag volledig is en maakt de nodige documenten klaar

3

Uitvoerende dienst

Plaats een bordje aan het graf en hangt een lijst uit aan de ingang van de begraafplaats

4a

Uitvoerende dienst

Wanneer er geen bezwaar werd ingediend: wordt de grafzerk verwijderd

4b

Uitvoerende dienst

Wanneer er een bezwaar werd ingediend: wordt de grafzerk niet verwijderd, maar wordt er wel gecontroleerd of deze goed onderhouden wordt

Reglement

Artikel 26 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.