Naar inhoud
Gemeente Mol

Grafconcessie, hernieuwing of verlenging

Wat? 

Vroeger was het mogelijk om een stuk grond (graf) op de begraafplaatsen te kopen. Dit noemden we dan een concessie. Het is eigenlijk een soort contract waarbij je  tegen betaling van een bepaald bedrag zeker van was dat een graf een bepaalde periode zou blijven bestaan. Sinds de jaren negentig worden er geen nieuwe concessies meer toegestaan. 

Wanneer er voor een bestaande concessie een hernieuwing wordt aangevraagd voor het verstrijken van de concessietermijn, mag het graf nog 30 jaar blijven bestaan na de laatste begraving. 

Wanneer er voor een bestaande concessie geen hernieuwing wordt aangevraagd voor het verstrijken van de concessietermijn, mag het graf nog 10 jaar blijven bestaan na de laatste begraving.

Voorwaarden?

Het graf waarvoor de hernieuwing of verlenging wordt aangevraagd moet op het moment van de aanvraag goed onderhouden worden. Wanneer het over een niet-onderhouden grafconcessie gaat, wordt de aanvraag geweigerd.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot hernieuwing of verlenging moet schriftelijk (brief, fax of e-mail) bezorgd worden aan de dienst begraafplaatsen. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Kostprijs?

De belasting voor het hernieuwen van een concessie staat vastgesteld op 556,40 euro.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Aanvrager

Doet schriftelijke aanvraag tot hernieuwing of verlenging van de concessie bij de dienst begraafplaatsen.

2.

Dienst begraafplaatsen

Kijkt na of aanvraag volledig is en formuleert advies.

3.

Dienst begraafplaatsen

Agendeert aanvraag tot hernieuwing of verlenging op college van burgemeester en schepenen.

4.

College van burgemeester en schepenen

Beslist over aanvraag.

5.

Dienst begraafplaatsen

Brengt aanvrager op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

Artikels 6 tot en met 8 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.