Naar inhoud
Gemeente Mol

Begravingen, soorten

Wat? 

Er zijn verschillende soorten van begravingen mogelijk op de elf begraafplaatsen in onze gemeente:

 • Begraving in volle grond van het stoffelijk overschot
 • Begraving in volle grond van de asurne
 • Bijzetten in het columbarium van de asurne
 • Verstrooien van de assen op de strooiweide

Al deze begravingen worden volgens plan uitgevoerd in regelmatige volgorde.

Verder bestaat er ook de mogelijkheid om de assen te verstrooien of bij te houden op een andere plaats dan op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voor wie?

Voor iedereen die op één van de elf begraafplaatsen in onze gemeente wil begraven worden.

Voorwaarden?

Om in onze gemeente te mogen begraven worden, moet er voldaan worden aan één van volgende voorwaarden:

 • Overleden zijn of dood zijn aangetroffen in onze gemeente
 • Buiten het grondgebied van onze gemeente overleden zijn maar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente zijn ingeschreven
 • Bij naam vermeld staan in een concessieakte
 • Minstens 20 jaar in Mol hebben gewoond, al dan niet onderbroken
 • Minstens de helft van je levensjaren in onze gemeente hebben gewoond
 • Wonen binnen de grenzen van een Molse parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente
 • Bij laatste wilsbeschikking de wil hebben geuit om in Mol begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden.
 •  

Kostprijs?

Voor personen die de wil hebben geuit om in onze gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden via een laatste wilsbeschikking, en die niet voldoen aan 1 van 6 andere voorwaarden, wordt de belasting op begraving vastgesteld op:

 • 834,60 euro voor een gewone begraving
 • 556,40 euro voor een urnebegraving
 • 556,40 euro voor een bijzetting in het columbarium
 • 556,40 euro voor het vernieuwen van een concessie