Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolvisie

Basisschool MOZAwIEK

Met optimale zorg, aandacht en welbevinden voor ieder kind!

Gelegen in Mol-Ezaart, dichtbij de laatste van de zeven windmolens die Mol ooit rijk was.

In Mozawiek
is elk kind welkom! Iedereen vormt, net zoals de kleine onderdelen in een mozaïek, een belangrijk stukje van het geheel
De kinderen komen op de eerste plaats. Het welbevinden primeert! Een kind komt immers pas tot ontdekken en leren als het zich goed in zijn vel en veilig in zijn omgeving voelt.

Mozawiek
is een school die leeft!
Kinderen be-leven, ervaren en ontdekken de ganse dag.
Het enthousiasme van de kinderen en de leerkrachten zorgt ervoor dat ouders mee-leven met wat er op school gebeurt.

Mozawiek

is een ontmoetingsplaats, waar elk kind mag zijn zoals het is. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!
We hebben respect voor ieders cultuur.
We zijn met elkaar verbonden. Als kleine mozaïeksteentjes hebben we elkaar nodig. Eén steentje op zich stelt immers niets voor.

In Mozawiek
krijgt elk kind de kans zijn talenten te ontdekken en verder te ontplooien en zo de totale persoonlijkheid te ontwikkelen. We bieden een rijk en uitdagend aanbod waardoor kinderen naast de vele leerinhouden ook hun sociale, creatieve, sportieve en talige vaardigheden ontwikkelen en waarden nastreven.

Bij Mozawiek
is zorgzaamheid een rode draad.
Wij dragen zorg voor onze kinderen. Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning, materiaal, hulpmiddelen, … andere leerlingen krijgen extra uitdaging, afhankelijk van hun noden.
De kinderen worden aangemoedigd om ook zorg te dragen voor elkaar, voor de materialen en voor de natuur.

In Mozawiek
werkt een enthousiast team met veel passie en overgave aan een dynamische school.
Ons mozawiekteam is verscheiden, heeft verschillende ideeën en is toch verbonden met elkaar. Zoals de wieken van de molen vormen de leerkrachten van onze school een goed draaiend team. Wij helpen elkaar in beweging brengen en houden.

Mozawiek

wil samen-school-maken. In de eerste plaats samen met onze kinderen en hun ouders, maar ook met partners uit de omgeving van Ezaart en Mol en met externe instanties. We stellen ons open voor ieders inbreng en waarderen alle geleverde inspanningen.

Samen bouwen we aan een prachtige mozaïek!

Een kunstwerk dat nooit af is …