Naar inhoud
Gemeente Mol

Begraafperceel, islamitisch

Wat?

Op de begraafplaats van Kruisven is een apart begraafperceel ingericht voor de belijders van de islamitische godsdienst. Op dit perceel werden de graven in de richting van Mekka geplaatst.

Voor wie?

Voor iedereen die op het islamitisch begraafperceel op de begraafplaats van Kruisven wil begraven worden.

Voorwaarden?

Om in onze gemeente begraven te mogen worden, moet er voldaan worden aan één van volgende voorwaarden:

 • Overleden zijn of dood zijn aangetroffen in onze gemeente
 • Buiten het grondgebied van onze gemeente overleden zijn maar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente zijn ingeschreven
 • Bij naam vermeld staan in een concessieakte
 • Minstens 20 jaar in Mol hebben gewoond, al dan niet onderbroken
 • Minstens de helft van uw levensjaren in onze gemeente hebben gewoond
 • Wonen binnen de grenzen van een Molse parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente
 • Bij laatste wilsbeschikking de wil hebben geuit om in Mol begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden.

De graven kunnen door de nabestaanden worden afgedekt met opgehoopt zand, waarrond een boordsteen geplaatst wordt. Deze boordsteen rond het graf mag de afmetingen van 80 cm breedte en 200 cm lengte niet overschrijden. Op het graf mag een kleine ruggedenksteen geplaatst worden. De afmetingen hiervan mogen 100 cm hoogte en 80 cm breedte niet overschrijden.

Kostprijs?

Voor personen die de wil hebben geuit om in onze gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden via een laatste wilsbeschikking, en die niet voldoen aan 1 van 6 voorgaande voorwaarden, wordt de belasting op begraving vastgesteld op:

 • 750 euro voor een gewone begraving
 • 500 euro voor een urnebegraving
 • 500 euro voor een bijzetting in het columbarium
 • 500 euro voor het vernieuwen van een concessie