Naar inhoud
Gemeente Mol

Werkverlet (klein verlet)

Wat?

Een attest voor de werkgever dat bevestigt dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden (huwelijk of uitvaart) waardoor iemand recht heeft op werkverlet.

Voor wie?

Bloed- of aanverwanten van de overledene wiens uitvaart plaatsvindt in Mol

Bloed- of aanverwanten van het paar dat huwt in Mol

Hoe aanvragen?

Bij een huwelijk wordt het attest aangevraagd door de huwelijkskandidaten.

Bij een overlijden is het meestal de begrafenisondernemer die het attest aanvraagt.

Zij zullen het attest aan de betrokkenen overhandigen.

Kostprijs?

Gratis

Meer info

Dienst burgerzaken, burgerlijkestand@gemeentemol.be, 014 33 07 30