Naar inhoud
Gemeente Mol

Wettelijk samenwonen

Vraag online je attest aan

Wat?

Er is een wezenlijk verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.  Degenen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn en een gezin vormen, wonen feitelijk samen.

Om wettelijk samen te wonen leg je aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat je ‘wettelijk’ wil samenwonen. Hiervoor moet je vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek. Je mag ook niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander contract van wettelijk samenwonen en jullie moeten op hetzelfde adres ingeschreven staan.

De beëindiging van een wettelijke samenwoning kan in onderlinge toestemming of eenzijdig door één van de twee partners.

De verklaring van de beëindiging van wettelijk samenwonen wordt ook op de dienst burgerlijke stand afgelegd.

Bij een eenzijdige beëindiging breng je de gegevens mee van een zelfgekozen gerechtsdeurwaarder. Dit is nodig omdat de eenzijdige beëindiging van het wettelijk samenwonen na de afspraak op de burgerlijke stand via een gerechtsdeurwaarder betekend zal worden aan de andere partij. De gerechtsdeurwaarder rekent kosten aan aan de persoon die de eenzijdige stopzetting wilt uitvoeren (+/- 200 euro).

Voor wie?

Partners, maximum 2, die samen een gezin vormen, ouder dan 18 jaar zijn, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afsluiten.

Kostprijs?

50 euro.

Afhandeling?

Als je een verklaring van wettelijke samenwoonst hebt afgelegd zal deze ook geregistreerd worden in de bevolkingsregisters.