Naar inhoud
Gemeente Mol

Feitelijk samenwonen

Wat?

Er is een verschil tussen wettelijk en feitelijk samenwonen. Om wettelijk samen te wonen worden er tussen partners bepaalde afspraken gemaakt die door een notaris in een officiële akte worden opgenomen en geregistreerd op de burgerlijke stand van je woonplaats.

Feitelijk samenwonen is voor iedereen die ingeschreven staat op hetzelfde adres.

Voor wie?

Partners die samen een gezin vormen, ongeacht de leeftijd of het geslacht, en ingeschreven zijn op hetzelfde adres wonen voor de wet feitelijk samen.

Voorwaarden?

Meerderjarig zijn. Minderjarigen kunnen enkel hun adres wijzigen mits toestemming van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefen(t)en.

Hoe aanvragen?

Je doet aangifte van adreswijziging op onze dienst, je wacht op de wijkagent om dit vast te stellen en ongeveer acht werkdagen na zijn bezoek, kunnen alle formaliteiten in orde gebracht worden.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Nadat je voor de tweede keer op onze dienst bent langs geweest om je identiteitskaart aan te passen, kan je alle administratieve diensten op de hoogte brengen van je feitelijke samenwoonst.