Naar inhoud
Gemeente Mol

Overlijdensakte, afschrift

Vraag online je attest aan

Wat?

Een uittreksel of kopie van de overlijdensakte.

Voor wie?

Voor de nabestaanden van de overledene (echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen). Voor iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om een overlijdensakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, …

Voorwaarden?

Aan de wettelijke voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van een akte van overlijden.

Hoe aanvragen?

De nabestaanden kunnen persoonlijk een akte afhalen of schriftelijk aanvragen per post, of via e-formulier.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Als je je persoonlijk aanbiedt op de dienst burgerlijke stand krijg je de akte direct mee. Bij een aanvraag via e-loket wordt de gevraagde akte zo snel mogelijk gemaild.

Vraag online je attest aan