Naar inhoud
Gemeente Mol

Overlijden, begraven of cremeren?

Wat?

Om een overledene te laten begraven of cremeren moet je de toestemming hebben van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toelating wordt ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd.

Hoe aanvragen?

De aangifte van overlijden wordt meestal door een begrafenisondernemer gedaan.

Voor de aangifte van een overlijden heb je de volgende documenten nodig.

  • Een attest ‘model IIIC’ afgeleverd door de arts die het overlijden heeft vastgesteld, waarop ook vermeld staat of het al dan niet om een natuurlijk overlijden gaat.
  • De identiteitskaart en, in voorkomend geval, het trouwboekje. Ook het rijbewijs moet ingeleverd worden.
  • Een medisch attest dat vermeldt of de overledene al dan niet een pacemaker heeft.
  • Bij een onnatuurlijk, verdacht of gewelddadig overlijden, een attest dat de Procureur des Konings de toelating geeft tot begraving of crematie.
  • Eventueel een ‘aanvraag tot crematie’
  • Eventueel een toelating tot begraven en een attest van laatste wilsbeschikking.

Kostprijs?

De aangifte van overlijden en enkele uittreksels uit de overlijdensakte zijn gratis.

Afhandeling?

De gemeente van overlijden geeft de overlijdensakte door aan de woonstgemeente van de overledene.