Naar inhoud
Gemeente Mol

Voornaam, wijziging

Wat?

Wie een andere voornaam wil, hoeft niet langer een zware procedure te doorlopen. Sinds 1 augustus 2018 kan je hiervoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor wie?

Iedereen die enige reden heeft om van voornaam te veranderen.

Opgelet! Als je jouw familienaam wil wijzigen, moet je hiervoor een aanvraag doen bij FOD justitie.

Voorwaarden?

  • Je bent Belg, erkend vluchteling of Staatloze
  • Je bent vreemdeling én je hebt geen voornaam én je hebt een procedure ingediend om de Belgische nationaliteit te verkrijgen
  • Je bent in onze gemeente ingeschreven

Hoe aanvragen?

Meerderjarigen dienen zelf een aanvraag in bij de dienst burgerlijke stand. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Kostprijs?

  • Een gewone voornaamswijziging: 50 euro
  • Een tweede voornaamswijziging: 500 euro
  • Een voornaamswijziging voor transgenders en voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en nog geen voornaam hebben: gratis

Afhandeling?

De aanvraag tot voornaamswijziging duurt maximaal drie maanden.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Als je in het buitenland geboren bent, moet je jouw geboorteakte meebrengen. Ze moet indien nodig voorzien zijn van legalisatie of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands.