Naar inhoud
Gemeente Mol

Naam en voornaam, wijziging

Wat?

Wijziging van je voornaam of je familienaam. Dit kan gaan over de schrijfwijze of het bijvoegen of weglaten van voornamen.

Voor wie?

Elke persoon die enige reden heeft om van naam te veranderen.

Enkele redenen zijn (niet limitatief):

  • Vreemde voornamen;
  • Een voornaam die op zichzelf of samengevoegd met de familienaam belachelijk of hatelijk is;
  • Een voornaam die aanleiding geeft tot verwarring;

Elk geval wordt apart onderzocht door de diensten van de Minister.

Voorwaarden?

Je verzoek tot wijziging van je naam of voornaam moet grondig gemotiveerd zijn.

  • De Koning kan beslissen om je naamsverandering toe te staan.
  • De minister van Justitie kan beslissen om je voornaamsverandering toe te staan.

Hoe aanvragen?

Je richt, persoonlijk, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Minister van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Afhandeling?

Je naams- en/of voornaamswijziging wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je moet de beslissing ook laten registreren. Binnen de 60 dagen na de registratie van je naams- of voornaamswijziging moet je de beslissing overmaken aan de dienst burgerlijke stand van je geboorteplaats of aan de dienst burgerlijke stand van je verblijfplaats als je niet geboren bent in Belgiƫ.

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de beslissing binnen de 15 dagen over in zijn lopende registers.
  • De verandering van naam en voornaam gaat in op de dag van de overschrijving.