Naar inhoud
Gemeente Mol

Achternaam kiezen?

Wat?

Ouders kunnen kiezen welke achternaam hun kinderen dragen.

Ze kunnen kiezen tussen:

 • De naam van de vader
 • De naam van de moeder
 • Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de vader gevolgd door de naam van de moeder
 • Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader

Bij onenigheid tussen de ouders draagt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.

Eens de keuze van een naam is gemaakt, geldt deze keuze voor alle gemeenschappelijke kinderen die daarna geboren worden.

Voorwaarden?

Er wordt een 1ste gemeenschappelijk kind geboren na 1-6-2014

De ouders kiezen de naam van het kind:

 • De naam van de vader
 • De naam van de moeder
 • Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de vader gevolgd door de naam van de moeder
 • Een dubbele naam samengesteld uit de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader

Bij onenigheid tussen de ouders draagt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde..

Verklaring van naamkeuze wordt door de ouders gezamenlijk gedaan. De verklaring wordt overhandigd aan de beambte van de burgerlijke stand bij de aangifte van geboorte. Deze verklaring kan je hier terugvinden.

Hebben de ouders al gemeenschappelijke kinderen geboren voor 1-6-2014?

Bij een nieuwe geboorte na 1-6-2014 wordt de naam vastgesteld volgens de oude naamwetgeving (meestal de naam van de vader). De ouders krijgen 1 jaar vanaf de geboorte van dit kind de tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van inschrijving om een naam te kiezen volgens het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1-6-2014.

Hebben de ouders gemeenschappelijke kinderen die allen geboren zijn na 1-6-2014?

Ja. De ouders hebben de naam van hun eerste kind gekozen. Bij een volgende geboorte kunnen de ouders niet meer kiezen. Het 2de kind en elk volgend kind krijgt de naam van het eerste kind.

Hoe aanvragen?

Bij de geboorte van het 1ste gemeenschappelijk kind:

Je brengt volgende documenten mee:

 • Het document dat je krijgt van het ziekenhuis om aangifte te doen van geboorte.
 • De volledig ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze.
 • Identiteitskaarten van beide ouders.
 • Indien gehuwd: het trouwboekje.
 • Indien niet gehuwd: bewijs van prenatale erkenning. Als jullie kindje niet erkend werd voor de geboorte, moeten beide ouders aanwezig zijn om het kind te erkennen. 

Voor alle andere minderjarige kinderen:

De ouders moeten samen langskomen op de dienst burgerlijke stand en brengen hun identiteitskaart mee.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

De geboorteakte of de akte van naamsverandering wordt direct opgemaakt.