Naar inhoud
Gemeente Mol

Kind, erkennen

Maak hier online een afspraak.

Wat?

Voor de erkenning van een minderjarig kind kan je best vooraf inlichtingen vragen aan de dienst burgerlijke stand. Daar zullen ze, geval per geval, nakijken welke de mogelijkheden zijn en of de erkenning wel geregistreerd kan worden.

In het simpelste geval volstaat het dat de erkenner en de moeder van het kind samen een verklaring afleggen dat de vader het kind erkent en dat de moeder daarin toestemt. Is het kind ouder dan 12 jaar moet dit kind zelf ook zijn toestemming geven.

Kostprijs?

De erkenning, zowel voor als na de geboorte, is gratis.

Afhandeling?

De erkenning kan ook voor de geboorte geregistreerd worden. Daarvoor komen de moeder en de vader samen naar de dienst burgerlijke stand om de akte van erkenning op te laten stellen. Breng wel een attest van de arts mee dat je zwanger bent.

Betwisting van afstamming
Ook het tegendeel kan. Zowel de vader die in de geboorteakte vermeld werd en de moeder kunnen het vaderschap betwisten. Dit is een zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg die een vonnis zal uitspreken.