Naar inhoud
Gemeente Mol

Huwelijksaangifte

Wat?

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bijzijn van maximum vier getuigen. Je moet beiden minstens achttien jaar oud zijn. Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht. Er kan gehuwd worden op maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur en op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 15.30 uur, niet op zondagen of wettelijke feestdagen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier gebeurt in de woonplaats van één van de huwelijkskandidaten. In deze gemeente zal het huwelijk ook afgesloten worden.

De aanvraag gebeurt:

De aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier mag je ten vroegste 7 maanden en 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum indienen.

Kostprijs?

De kostprijs van een huwelijk is 50 euro (voor het trouwboekje). Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis. De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Afhandeling?

Zodra jullie de aanvraag voor een huwelijk hebben ingediend, stelt de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samen. Zodra dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Dit moet minimum 14 dagen en kan maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden. Vanaf dan staat de huwelijksdatum en -uur vast.

De dienst burgerlijke stand kan alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je altijd bekomen op de dienst burgerlijke stand.

Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, hebben wij nog extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler. De dienst burgerlijke stand zal jullie alle informatie geven.