Naar inhoud
Gemeente Mol

Geslachtswijziging

Vraag online je akte aan

Wat?

Transseksuelen kunnen na hun geestelijke en/of lichamelijke geslachtsverandering bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de procedure opstarten om administratief hun geslacht te veranderen. De betrokkenen moeten dus niet meer via een gerechtelijke beslissing een geslachtswijziging aanvragen.

 

Voor wie?

  • Elke Belg
  • Elke niet-Belg die ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister
  • De niet-ontvoogde minderjarige wordt bijgestaan door de moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger

Voorwaarden?

De aanvrager moet originele verklaringen van een psychiater en van een chirurg voorleggen waaruit blijkt:

  • dat er sprake is van de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging van de betrokkene tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat in zijn geboorteakte vermeld is,
  • dat er een (fysieke) geslachtaanpassing ondergaan werd, die de betrokkene in overeenstemming bracht met dat andere geslacht,
  • dat de betrokkene niet meer in staat is om in overeenstemming met het vroegere geslacht kinderen te verwekken of te krijgen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Bij de aangifte worden de voorgelegde documenten nagekeken en van de aangifte wordt een verklaring opgesteld. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt binnen de 3 dagen de Procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg in kennis. Wanneer de Procureur des Konings binnen de 90 dagen na de kennisgeving van de verklaring geen beroep heeft ingesteld, wordt de verklaring overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand.

Vraag online je akte aan