Naar inhoud
Gemeente Mol

Riolering in mijn straat?

Bekijk ook:

Wat?

Je wil weten of in jouw straat al riolering ligt en, indien niet, of deze er ooit zal komen. Het gemeentebestuur stelde hiervoor samen met de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) zogeheten zoneringsplannen opgesteld. Het zoneringsplan geeft gedetailleerd aan in welke zuiveringszone jouw woning is gelegen. Op het zoneringsplan zijn 4 zones terug te vinden:

  • centraal gebied (oranje gearceerd)
  • collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd)
  • collectief te optimaliseren buitengebied (groene clusters)
  • individueel te optimaliseren buitengebied (rood)

Jouw woning is gelegen in:

  1. centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied

In dit geval is er in jouw straat afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). In dit gebied ben je verplicht om je afvalwater aan te sluiten op de riolering (aansluitplicht)

  1. collectief te optimaliseren buitengebied

Als jouw woning gelegen is in dit gebied, dan is er momenteel geen mogelijkheid om aan te sluiten op een openbare riolering. In deze zone wordt op termijn wel riolering aangelegd. In afwachting van de aanleg van de riolering moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put.

In afwachting van aansluiting op de riolering, zijn er 3 mogelijke situaties voor de lozing van het effluent van de septische put:

  • lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie
  • lozing in een gracht
  • lozing in de bodem via een besterfput
  1. individueel te optimaliseren buitengebied

Voor een woning gelegen in dit gebied, is er geen aansluiting op een openbare waterzuiveringsinstallatie en is die ook niet voorzien in de toekomst. In dit geval zal het afvalwater moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Kostprijs?

Het gemeentebestuur neemt de kosten voor het aanleggen van de riolering op zich. De kosten voor het scheiden van regenwater en afvalwater op eigen terrein (afkoppeling) zijn ten laste van de eigenaar.

Ook de kosten voor het aanleggen van een IBA neemt het gemeentebestuur op zich. Ook hier zijn de kosten voor de afkoppeling voor de eigenaar.

Meer info

Via het gratis nummer 0800 90 300 op weekdagen van 8 tot 17 uur of via de website www.pidpa.be, klant@pidpa.be.