Naar inhoud
Gemeente Mol

Geboorteakte

Wat?

Voor elk kind dat in onze gemeente geboren wordt, wordt een geboorteakte opgemaakt.

De geboorteakte bevat de volgende gegevens:

  • de naam,
  • de voornamen,
  • de geboorteplaats en geboortedatum van het kind.
  • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en geboortedatum van de moeder en eventueel de vader van het kind. 
  • de gegevens van de aangever.

De aangifte van de geboorte wordt door de vader en/of de moeder gedaan binnen de 15 kalenderdagen volgend op de dag van geboorte.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Bij de aangifte van geboorte krijgen de ouders de nodige documenten mee (aanvraag kinderbijslag, bewijs voor de mutualiteit, een formulier voor de inentingen tegen kinderverlamming en vijf uittreksels uit de geboorteakte).