Naar inhoud
Gemeente Mol

Columbarium, afdekplaat

Wat?

Na het plaatsen van de urne in een nis wordt de nis afgesloten met een voorlopige, ter beschikking gestelde, afdekplaat. De nabestaanden dienen een definitieve afdekplaat af te halen bij het gemeentebestuur en hierop de nodige vermeldingen te laten aanbrengen. Deze definitieve afdekplaat dient binnen een termijn van 3 maanden na het overlijden ter beschikking worden gesteld van het gemeentebestuur, waarna het gemeentebestuur zorgt voor de vervanging van de voorlopige door de definitieve afdekplaat.

Voor wie?

Voor al wie voor de definitieve afdekplaat voor op een columbariumnis dient te zorgen.

Voorwaarden?

Je moet de afdekplaat betalen op de dienst ontvangerij.   Daarna bezorg je een kopie van het betalingsbewijs aan de dienst begraafplaatsen.

Hoe aanvragen?

Je moet de afdekplaat betalen op de dienst ontvangerij.   Daarna bezorg je een kopie van het betalingsbewijs aan de dienst begraafplaatsen. De dienst begraafplaatsen geeft door aan de uitvoerende diensten dat er een afdekplaat werd betaald.

Kostprijs?

Voor het leveren en het plaatsen van een afdekplaat columbarium betaal je 111,30 euro.

Afhandeling?

Wie

Doet wat

Aanvrager

Betaalt de afdekplaat en bezorgt een kopie van betalingsbewijs aan dienst begraafplaatsen

Dienst begraafplaatsen

Geeft opdracht aan uitvoerende diensten dat afdekplaat mag meegegeven worden

Uitvoerende diensten

Geven afdekplaat mee met begrafenisondernemer

Begrafenisondernemer

Zorgt voor het graveren van de afdekplaat en bezorgt deze daarna terug aan de uitvoerende diensten

Uitvoerende diensten

Zorgen voor de vervanging van de voorlopige door de definitieve afdekplaat