Naar inhoud
Gemeente Mol

Thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden

Wat?

De thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden is een financiële tegemoetkoming ter ondersteuning van de thuiszorg van een persoon met een verminderede zelfredzaamheid. De premie bedraagt 60 euro per maand met een maximum van 7 maanden (420 euro).

Voor wie?

Voor zwaar zorgbehoevenden Mollenaren die in een thuissituatie verblijven.

Voorwaarden?

  • Je woont nog thuis en bent gedomicilieerd in Mol.
  • Je bent zwaar zorgbehoevend. Je bezit een medisch attest van minimum 12 punten verminderde zelfredzaamheid, uitgekeerd door jouw kinderbijslagfonds of door de FOD sociale zekerheid.
  • Je hebt het statuut verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
  • Je hebt recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (maandelijkse toelage van 130 euro uitgekeerd door de zorgkas).

Maximum twee zorgbehoevenden per adres openen rechten .
Er is geen cumulatie mogelijk met de thuiszorgpremie voor kinderen en jongeren met een beperking.

Hoe aanvragen?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus. Bij voorkeur vraag je de premie aan vanaf augustus.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. Voeg de desbetreffende attesten toe aan de aanvraag. De dienst seniorenplus helpt je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt deze uitbetaald.