Naar inhoud
Gemeente Mol

Toelage in de verwerkingskost van het huishoudelijk afval voor personen met een verminderde financiële draagkracht

Wat?

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks een toelage in de vaste kost van het afvalbeleid via het Diftar-systeem, aan personen met een verminderde financiële draagkracht.

Voor wie?

Voor personen met een verminderde financiële draagkracht.

Voorwaarden?

De aanvrager is een gedomicilieerd gezinslid op een aansluitpunt Diftar in Mol en één van de volgende situaties is van toepassing:

  • Je krijgt een tussenkomst van de FOD Sociale Zekerheid, namelijk een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming.
  • Je ontvangt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vanuit de Vlaamse sociale bescherming.
  • Je ontvangt een leefloon.
  • Je ontvangt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Hoe aanvragen?

Meld je bij de dienst seniorenplus. Breng een geldig attest mee waarmee je kan staven dat één van bovenstaande situaties van toepassing is. Je neemt ook je aansluitingsnummer bij Diftar mee. Je vindt deze terug op je factuur.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. De dienst seniorenplus helpt je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt ze rechtstreeks op de Diftar-rekening gestort.