Naar inhoud
Gemeente Mol

Euthanasie, verklaring

Wat?

Je kan tijdens jouw leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie kan toepassen op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Voor wie?

Iedereen die wenst dat euthanasie op hem/haar toegepast kan worden op het ogenblijk dat hij/zij niet meer in staat is dit zelf te vragen.

Als de arts vaststelt dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, dat je buiten bewustzijn bent en dat deze toestand onomkeerbaar is, kan hij overgaan tot euthanasie.

De registratie van een wilsverklaring houdt niet automatisch in dat de euthanasie zal uitgevoerd worden.

Voorwaarden?

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelingsbekwaam. Je bent inwoner van onze gemeente.

Hoe aanvragen?

Je kan de formulieren bij de dienst burgerlijke stand afhalen. Je krijgt 3 exemplaren mee of je kan het document hier downloaden en afdrukken. Je vult ze thuis in samen met twee meerderjarige getuigen. Minstens één van je getuigen is geen erfgenaam of heeft geen materieel belang bij jouw overlijden. Beide getuigen tekenen mee het formulier en vermelden de datum van ondertekening.

Je kan er ook voor kiezen om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te duiden. Deze personen kunnen de artsen op de hoogte brengen van jouw keuze. Het aanduiden van vertrouwenspersonen is niet verplicht. Als je hiervoor kiest, moeten ook zij het document ondertekenen. Jouw vertrouwenspersoon kan niet jouw arts of iemand van het verplegend personeel zijn.

Als je zelf de verklaring niet kan invullen, kan je dit laten doen door een meerderjarige die geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Er moeten twee getuigen aanwezig zijn waarvan minstens één geen erfgenaam is en je moet een doktersattest voorleggen waarin staat dat je niet kan schrijven, maar wel in staat bent om de keuze voor euthanasie te maken.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Je brengt één ingevuld exemplaar persoonlijk terug naar de burgerlijke stand. Een medewerker zal die registreren in een centraal register en jou hiervan een bewijs geven.

De artsen hebben toegang tot dit register en kunnen controleren of jij een verklaring hebt afgelegd.

Daarnaast kan je een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geven bij je huisarts, die het in je persoonlijk dossier zal bewaren.

Wilsverklaringen inzake euthanasie opgesteld vanaf 2 april 2020 hebben voortaan een onbeperkte geldigheidsduur.

Heb je jouw verklaring opgesteld voor 2 april 2020, dan is deze 5 jaar geldig vanaf de datum dat je ze ondertekend hebt.

Meer info

Dienst burgerlijke stand, burgerlijkestand@gemeentemol.be, 014 33 07 30