Naar inhoud
Gemeente Mol

Euthanasie, verklaring

Wat?

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest (coma).

Voor wie?

Iedereen die wenst dat euthanasie op hem/haar toegepast kan worden op het ogenblijk dat hij/zij niet meer in staat is dit zelf te vragen.

Voorwaarden?

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelingsbekwaam. Je kan de wilsverklaring laten registreren bij de dienst burgerlijke stand als je inwoner bent van onze gemeente.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is

Hoe aanvragen?

Je kan de blanco formulieren afhalen aan de onthaal- en informatiebalie’t Getouw of op de dienst burgerlijke stand. Je krijgt dan drie  exemplaren mee. Je kan het document ook hier downloaden en afdrukken.

Je vult de drie exemplaren thuis in samen met twee meerderjarige getuigen. Minstens één van deze getuigen mogen geen erfgenaam zijn of mogen geen materieel belang hebben bij jouw overlijden. Beide getuigen tekenen mee het formulier en vermelden de datum van ondertekening.

Je kan er ook voor kiezen om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te duiden. Deze personen kunnen de artsen op de hoogte brengen van jouw keuze. Het aanduiden van vertrouwenspersonen is niet verplicht. Als je hiervoor kiest, moeten ook zij het document mee ondertekenen. Een vertrouwenspersoon kan niet jouw arts of iemand van het verplegend personeel zijn.

Als je de verklaring niet zelf kan invullen en ondertekenen, kan je dit laten doen door een meerderjarige die geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Deze persoon (= de opsteller) moet zijn gegevens invullen op de daarvoor voorziene plaats op het document. Je moet een doktersattest bijvoegen waarin staat dat je niet kan schrijven, maar wel in staat bent om de keuze voor euthanasie te maken. Ook in dit geval moeten er twee getuigen aanwezig zijn waarvan minstens één geen erfgenaam is.

Als je wil, kan je de wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur maar dit is niet verplicht.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Als je jouw wilsverklaring inzake euthanasie wil laten registreren, breng je de ingevulde exemplaren persoonlijk naar de dienst burgerlijke stand. Een medewerker neemt één exemplaar aan om te registreren in een centraal register en geeft hiervan een bewijs mee. Dit origineel exemplaar wordt vervolgens opgestuurd naar de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid. Artsen hebben toegang tot dit register en kunnen controleren of jij een verklaring hebt afgelegd.

De overige exemplaren van de wilsverklaring kan je in bewaring geven bij je huisarts (die het in jouw persoonlijk dossier bewaart), je getuigen en/of eventuele vertrouwenspersonen.

Wilsverklaringen inzake euthanasie opgesteld vanaf 2 april 2020 hebben voortaan een onbeperkte geldigheidsduur.

Heb je jouw verklaring opgesteld voor 2 april 2020, dan is deze 5 jaar geldig vanaf de datum dat je ze ondertekend hebt.

Meer info

Dienst burgerlijke stand, burgerlijkestand@gemeentemol.be, 014 33 07 30