Naar inhoud
Gemeente Mol

10. Publiciteit en bewegwijzering

Promotie van het evenement

 • Affiches
  Vermeld de volgende zaken op je affiche:
  • wat, waar (terrein, zaal, adres) en wanneer (datum en uur)
  • wie het evenement organiseert
  • toegangsprijs
  • logo’s van de eventuele sponsors
  • verantwoordelijke uitgever, aangeduid als V.U. en met vermelding van het domicilieadres van de organisator. De verantwoordelijke uitgever moet meerderjarig zijn en inwoner van België.
 • Aanplakkingstaks
  Voor het ophangen van affiches groter dan 1 m² moet je een aanplakkingstaks betalen. Voor informatie over de aanplakkingstaks en de betaling ervan kan je terecht bij het ontvangkantoor der domeinen van de Federale Overheidsdienst Financiën. http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/taxeaffich/inleiding.htm

 • Gemeentelijke aanplakborden

 • Tijdelijke of permanente bewegwijzing

 • Tijdelijke publiciteitsborden
 • Website - activiteitenkalender
  Je kan je evenement gratis bekend maken via de gemeentelijke website. Het kan gaan om eenmalige evenementen, evenementen op verschillende data of langlopende evenementen (bijvoorbeeld een tentoonstelling). De enige voorwaarde is dat je evenement in Mol plaatsvindt en voor iedereen toegankelijk is.

 • Geluidswagen
  Als je met een geluidswagen over de openbare weg wil rijden of gebruik wil maken van een luidspreker, geluidsversterker of andere toestellen met geluidsweergave waarvan de uitzending hoorbaar is vanaf de openbare weg, moet je toelating vragen aan de burgemeester. Link productiefiche Hou er rekening mee dat je de SABAM-vergoeding moet betalen wanneer je muziek door de luidspreker laat spelen.

 • Toegangskaarten
  Kaarten in voorverkoop zijn doorgaans iets goedkoper dan de toegangsprijs aan de kassa. Zorg ervoor dat de kaarten niet na te maken zijn. Door enkel toegangskaarten in de voorverkoop aan te bieden kan je gemakkelijker het aantal bezoekers inschatten en beheersen.

 • Andere communicatiekanalen
  Je kan ook promotie maken voor je evenement met affiches, door vrijkaarten aan te bieden of flyers uit te delen op andere evenementen, met publiciteit via lokale of regionale radio- of tv-zenders of via advertenties in de lokale of regionale pers. Klik hier voor een lijst van de lokale correspondenten.

Bewoners informeren

De organisator raden we aan om minimum 14 dagen voor de aanvang van het evenement de omwonenden in een straal van 250 meter vanaf de evenementensite te informeren over het evenement, mogelijke overlast, verkeersmaatregelen, …