Naar inhoud
Gemeente Mol

Markten

Het gemeentebestuur organiseert wekelijks twee openbare markten. Daarnaast vindt ook jaarlijks een jaarmarkt plaats. Een standplaats op deze markten, bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of om een collecte te organiseren, kan je aanvragen bij de dienst lokale economie.

Voor de organisatie van publiek toegankelijke markten, bijvoorbeeld rommelmarkt, avondmarkt, themamarkt, braderie,… heb je toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Op markten met een commercieel karakter kunnen enkel handelaars die in het bezit zijn van een ‘Machtiging tot het bedrijven van ambulante handel’ een standplaats innemen. De personen of verenigingen moeten geen machtiging hebben als zij op occasionele wijze:

  • goederen te koop aanbieden die hen toebehoren en die zij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebben met de bedoeling om ze te verkopen;
  • goederen te koop aanbieden met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel of ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van ambachten en streekproducten.