Naar inhoud
Gemeente Mol

Helikoptervluchten, ballonvaarten, parachutespringen, modelluchtvaartmeetings

Helikoptervluchten

Om  een tijdelijke helihaven aan te leggen om luchtdopen te organiseren, moet je vooraf een vergunning aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De aanvraag moet gebeuren via een speciaal daartoe bestemd formulier ‘Aanvraag tot goedkeuring van een tijdelijke helihaven voor luchtdopen’ en moet vergezeld zijn van een ingevuld formulier ‘Mededeling van de Lijst van de Gemachtigde Personen’ en van een door de burgemeester aanluchtvaartexploitant (helikoptermaatschappij) afgeleverde toelating voor het uitvoeren van luchtdopen.

De beide formulieren kan je opvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Meestal regelt de helikoptermaatschappij die de luchtdopen doet de formaliteiten. De helihavens moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ballonvaarten

De organisator van een luchtvaartmeeting met vrije ballons moet een machtiging voor luchtarbeid hebben. Hij moet zich laten bijstaan door een vluchtdirecteur, een startmeester en een veiligheidswaarnemer. Je kan de lijst van de personen die hiervoor gemachtigd zijn schriftelijk aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het opstijgterrein voor de luchtballonnen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en veiligheidsvoorschriften. De deelneende ballonvaarders moeten een geldige vaarvergunning hebben en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Bij meetings met meer dan 20 ballonnen moet een bepaald communicatieapparatuur worden gebruikt. De organisator moet een informatiebundel (waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd) bezorgen aan elk van de deelnemende ballonvaarders.

De toelating om  een ballonvaartmeeting te organiseren op een tijdelijk opstijgterrein moet je minstens twee maanden vooraf aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via een formulier ‘Toelatingsaanvraag om een ballonvaartmeeting in te richten’. Bij de aanvraag moet onder meer een document worden gevoegd waaruit blijkt dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen de organisatie van een ballonmeeting, en een document met de inlichtingen over de deelnemende piloten en de inschrijvingskenmerken van de ballonnen. Deze documenten kan je aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Parachutespringen

Het organiseren van demonstraties parachutespringen is onderworpen aan een vergunning van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De aanvraag moet minstens één week vóór de aanvang van de demonstraties toekomen bij de Federale Overheid. Zij moet gebeuren aan de hand van het formulier ‘Aanvraag voor een tijdelijke dropzone voor valschermspringen’ dat je kan bekomen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • een toelating voor het demonstreren van parachutesprongen.  Deze toelating moet door de burgemeester afgeleverd worden
  • het getuigschrift van verkenning en goedkeuring van de dropzone uitgevoerd door een houder van de kwalificatie van ‘Instructeur in het valschermspringen’ en
  • een gedetailleerde situatieschets van de landing- en uitwijkzone onder aangifte van de afstand tot de nabijgelegen verkeerswegen en belangrijke hindernissen (bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen).

De valschermspringers en het stuurpersoneel van de luchtvaartuigen moeten beschikken over bepaalde kwalificaties. Meer informatie is beschikbaar bij de Federale Overheid.

Modelluchtvaartmeetings

Modelluchtvaartmeetings moeten georganiseerd worden op een erkend modelluchtvaartterrein. De uitbating van zo’n terrein is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Enkel een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan zo’n terrein exploiteren. Voor meer informatie kan je terecht bij de Federale Overheid.