Naar inhoud
Gemeente Mol

Motorcross, snelheidswedstrijden voor auto’s of motoren

Dergelijke wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden op circuits die zijn gekeurd en gehomologeerd door een daartoe bevoegde commissie. Voor de organisatie van zo’n wedstrijden gelden:

  • speciale veiligheidsvoorschriften
  • uitbouwen van een geschikt communicatiesysteem
  • voorzien van de nodige medische hulpposten.

Bovendien is de organisatie van deze activiteiten onderworpen aan de milieuwetgeving. De organisator moet een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en hiervan het bewijs leveren bij de provinciegouverneur.