Naar inhoud
Gemeente Mol

Echtscheidingsakte

Wat? 

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank (meestal van Eerste Aanleg). De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. 

Binnen de maand na de ontvangst van het beschikkend gedeelte van dit vonnis schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit over in zijn lopende registers. 

De echtscheiding wordt overgeschreven in de Belgische gemeente waar het huwelijk destijds voltrokken werd. Wanneer het huwelijk niet in België voltrokken of niet in België overgeschreven werd, wordt het beschikkend gedeelte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Voorwaarden?

Er mag geen beroep tegen dit vonnis meer mogelijk zijn.