Naar inhoud
Gemeente Mol

Fietstochten, wandeltochten of mountainbiketochten

 • Informeer alle gemeentebesturen op het traject van jouw fiets-, wandel- of mountainbiketocht. Zo zijn de bevoegde veiligheidsdiensten op de hoogte van mogelijke verhoogde verkeersdrukte op het traject en in de buurt van de vertrek- en stopplaatsen.
 • De deelnemers aan de tocht moeten de verkeersregels naleven.
 • Beperk, bij tochten in groep, de grootte van de groep tot 150 personen (wettelijk verplicht!).
 • Bij fietstochten in groep (vanaf 15 personen) moeten de deelnemers de verkeerscode respecteren en de regels volgen die gelden voor individuele fietsers of de volgende regels die gelden voor fietsers in groep:
  • fietsers in groep moeten geen gebruik maken van de fietspaden en mogen steeds met twee naast elkaar rijden, op voorwaarde dat men gegroepeerd blijft;
  • fietsers in groep mogen, op een baan zonder rijstroken, niet meer dan de breedte van één rijstrook in beslag nemen en nooit meer dan de helft van de rijbaan. Op een baan met rijstroken mogen zij enkel de rechterrijstrook gebruiken;
  • een groep van 15 tot 50 fietsers wordt vergezeld door minstens 2 wegkapiteins en 1 begeleidende auto (die de groep volgt). Een groep van 51 tot 150 fietsers wordt vergezeld van minstens 2 wegkapiteins en 2 begeleidende auto’s (een voertuig dat de groep voorafgaat en een voertuig dat de groep volgt);
  • de voertuigen moeten een bord (verkeersteken A51) voeren dat de weggebruikers informeert over de fietstocht;
  • de wegkapiteins moeten minstens 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het opschrift ‘Wegkapitein’. Zij zijn in het bezit van een bordje waarop het verkeersteken C3 is aangebracht. Zij dragen een fluohesje met het opschrift ‘Signaalgever’ of ‘Wegkapitein’. De wegkapitein kan het verkeer op de dwarswegen stilleggen om het oversteken van wielertoeristen en de begeleidende auto’s te vergemakkelijken. Op de kruispunten waar er verkeerslichten zijn opgesteld moeten de wegkapiteins en de fietsers de lichten respecteren.
  • Met specifieke vragen over het gebruik van de openbare weg door groepen van personen kan je terecht bij de lokale politie.
 • Wegcode voor te voet, alleen of in groep
 • Gemachtigd opzichters