Naar inhoud
Gemeente Mol

Wielerwedstrijden, veldritten, loopwedstrijden of joggings

  • Voeg bij het aanvraagformulier een plan toe waarop de omloop, de richting en de vertrek- en aankomstplaats zijn aangeduid.
  • De organisator moet een specifieke verzekering afsluiten: ‘Verzekering voor de organisatie van sportwedstrijden op het openbaar domein’.
  • De organisator moet de verkeerssignalisatie langs en in de buurt van het wedstrijdparcours tijdig en correct opstellen en die na afloop van de wedstrijd terugzetten.
  • De organisator moet signaalgevers opstellen op alle openbare wegen die uitkomen op het traject van de wedstrijd. Het aantal in te zetten signaalgevers en de plaatsen waar zij moeten worden opgesteld, wordt opgenomen in de vergunning voor het evenement. De organisator moet, minstens vijf dagen voor de aanvang van de wedstrijd, een namenlijst van de seingevers overmaken aan de lokale politie.
  • De signaalgevers moeten de wettelijk voorziene uitrusting gebruiken: het verkeersteken C3 en de driekleurige armband rond de linkerarm. Zij moeten ook een fluohesje dragen met het opschrift ’Signaalgever’.
  • De signaalgevers hebben geen enkele bevoegdheid om het verkeer te regelen. Zij moeten instaan voor een ordelijk en veilig verloop van de wedstrijd en het verkeer op en rond het wedstrijdtraject en moeten ervoor zorgen dat de verkeersstromen verlopen volgens de signalisatie die is opgesteld. De signaalgevers moeten de orders van de veiligheidsdiensten strikt opvolgen en uitvoeren.
  • Informeer bij de lokale politie over mogelijke bijstand bij de organisatie van sportwedstrijden op het openbaar domein.
  • Breng de bewoners langs de omloop, in het bijzonder de handelszaken, tijdig op de hoogte van het traject en de duur van de wedstrijd. Bezorg de handelaars tijdig een circulatieplan zodat zij hun klanten en leveranciers kunnen inlichten.
  • De gemeentelijke wedstrijdvergunning kan specifieke richtlijnen opleggen die men moet respecteren tijdens de wedstrijd.