Naar inhoud
Gemeente Mol

Echtscheidingsakte, afschrift

Vraag online je akte aan

Wat?

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Voor wie?

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn of haar ouders, zijn of haar kinderen of wettelijke erfgenamen.
  • De openbare overheden: staats-, provinciale en gemeentelijke besturen, rechterlijke overheden (zowel Belgische als vreemde). Vallen hier niet onder, tenzij ze een wettelijk belang kunnen opgeven: OCMW, intercommunale, openbare instellingen, compensatiekassen, rijksdiensten, regieën en scholen.
  • Notarissen en advocaten.

Voorwaarden?

De echtscheiding moet overgeschreven zijn in onze gemeente (huwelijk heeft dus ook plaatsgevonden in onze gemeente).

Hoe aanvragen?

  • Online: je doet de aanvraag online en je ontvangt het document in je mailbox
  • Persoonlijk komen afhalen op de dienst burgerlijke stand
  • Door het sturen van een brief naar de burgerlijke stand

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Als je de aanvraag online doet, ontvang je het document in je mailbox. We sturen de echtscheidingsakte per post op of als je persoonlijk langs komt, krijg je het afschrift onmiddellijk mee.

Vraag online je akte aan