Naar inhoud
Gemeente Mol

Echtscheidingsakte, afschrift

Wat?

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Voor wie?

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn of haar ouders, zijn of haar kinderen of wettelijke erfgenamen.
  • De openbare overheden: staats-, provinciale en gemeentelijke besturen, rechterlijke overheden (zowel Belgische als vreemde). Vallen hier niet onder, tenzij ze een wettelijk belang kunnen opgeven: OCMW, intercommunale, openbare instellingen, compensatiekassen, rijksdiensten, regieën en scholen.
  • Notarissen en advocaten.

Voorwaarden?

De echtscheiding moet overgeschreven zijn in onze gemeente (huwelijk heeft dus ook plaatsgevonden in onze gemeente).

Hoe aanvragen?

  • Persoonlijk komen afhalen op de dienst burgerlijke stand
  • Door het sturen van een brief naar de burgerlijke stand of via het e-formulier.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

We sturen de echtscheidingsakte per post op of als je persoonlijk langs komt, krijg je het afschrift onmiddellijk mee.